Som en båge av färger
vill jag stå
våga böja mig över
drömmen som jag kan nå

Som en båge av färger
ritar jag
vägen som ska ta med mig
nu, i ett andetag

Och ögonblicket vidgar sig
en annan värld slår ut för mig, den sanna
Trubbel smälter ner till smör
och saltet finns i allt jag gör
här vill jag stanna

Som en båge av färger
kan ta slut
solens spegling i regnet
förgängligt, den suddas ut

Om himlen börjar droppa snart
och ljuset strålar
ser jag allt så klart