Vinylen är i tid. 55 dagar efter skivsläppet är den här. Den är i SIN tid. Helt i takt med sig själv.
Fantastisk i sin fysiska form, och samtidigt underbart ofysisk: toner som är vibrationer, atomer som är tomrum, fotografi som är ljus, texter som är upplevelser och sång som är luft. Detta går att köpa! Maila till: info@fridaselander.com
IMG_5048